About

Som študent 1. ročnika Ing. štúdia na Technickej Univerzite KE, odbor Umelá inteligencia a tieto stránky budú obsahovať niektoré moje zadania a poznámky :).