K-means vs Kohonen

Tags: C Kohonen K-means

Porovnávali sme výsledky metód zhlukovania k-means a kohonenova sieť. Po porovnaní obidvoch zhlukovacích metód môžeme v niekoľkých vetách zhrnúť.